Anvr logo 100x100 px

Wij zijn aangesloten bij de ANVR, SGR, Calamiteitenfonds, IATA. Dus veilig op vakantie

ANVR Reisvoorwaarden

Voor pakketreizen gelden vanaf 01 april 2016 de ANVR Reisvoorwaarden > klik hier om de voorwaarden te downloaden in pdf-formaat

Naast de ANVR Reisvoorwaarden zijn onze eigen aanvullende reisvoorwaarden inzake herroeping, aanbetaling, klachten en annuleringen van toepassing.

Aanbetaling

De kosten van de totale reissom staat vermeld op de factuur. Op deze factuur staat ook vermeld hoeveel de aanbetaling bedraagt. Deze aanbetaling bestaat uit het vliegticket + een percentage ( afhankelijk van de totale kosten boeking ) van het landarrangement. Daarnaast vindt u op de factuur ook de datum voor de restantbetaling.

U ontvangt een factuur waarop een aanbetaling en een restantbetaling worden vermeld. Het aanbetalingsbedrag bevat ook de kosten van de annuleringsverzekering ( indien van toepassing) het calamiteitenfonds en de reserveringskosten.

Annuleren door de reiziger

Indien de reiziger niet aan de reis kan deelnemen dan gelden de volgende annuleringsvoorwaarden.

a. Vliegtickets ( Aktietickets) die deel uitmaken van een pakketreis zijn non refundable.

b. Voor het landarrangement (hotels, transfers, tours etc) bedragen de annuleringskosten, afhankelijk van het tijdstip van annuleren overeenkomstig de factuur, maximaal het totaalbedrag.

Klachtenprocedure

In de volgende gevallen moet gebruik worden gemaakt van de klachtenprocudure.

a. Vertragingen die tot aansluitingsproblemen kunnen leiden.

b. Overboekingen die niet na behoren worden opgelost door de tussenpersoon.

c. zie voor de bereikbaarheid de reisbescheiden tussenpersoon.

Is er een klacht gedurende de reis neem dan contact op met de betrokken dienstverlener ( reisorganisator, hotel, reisleiding). Is de klacht niet tot tevredenheid opgelost laat dan de klacht schriftelijk vastleggen en neem contact op met de reisorganisator. Na afloop van de reis dient de klacht binnen twee maanden bij de reisorganisator kenbaar te worden gemaakt. Binnen een maand ontvangt men een reactie. Komt er geen passende oplossing dan kan tot 12 maanden nadat de klacht is ingediend bij de reisorganisator dan kan de klacht voorgelegd worden aan de onafhankelijke Geschillencommissie Reizen (Postbus 90600, 2509 LP Den Haag www.degeschillencommissie.nl). De uitspraak van de Geschillencommissie is bindend

Kantoor

Het kantoor is gevestigd te Maarssen(broek) Industrieweg 38 – 3606 AS. Telefoon 030-2252328 email info@bmair.nl